Browsing Category

ସଫଳ କାହାଣୀ

ଡେଷ୍ଟିନେସନ ୱେଡିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଁ କମାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍‌

ଆଜିକାଲି ଦେଶର ଯୁବପିଢି  ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଗଢିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି । ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ନାହାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଯୁବକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍‌ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରସଂଶାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ୍ରଦତ୍ତ…