ଭଲ ଖବର

Arundhati jewellers 350*350

ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ

ସଫଳ କାହାଣୀ

ସଫଳ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହିଳା

ଆଜିକାଲି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଲେଣି । ବିଟୁବି ବା ବ୍ୟବସାୟ ରୁ ବ୍ୟବସାୟ…